fredag 23. januar 2009

Et sted å spille ball

Los Henriques er landsbyen Ommund bodde i da han var grøftegraver i El Salvador i 2004. Folka som bor der er bønder som gror mais og bønner. Nok til å spise og leve. Det de har å gjøre etter arbeid er å spille fotball, eller spille i band. Nå forsvinner fotballbanen, og de skal lage en ny. De har spurt oss om vi kjenner noen som kan hjelpe til i Norge. Det gjør vi selvsagt.

Hvorfor ny fotballbane?
Løkka de spiller på nå, er lånt av en dame som nå trenger marka til å dyrke på. Derfor vil ungdommene i landsbyen kjøpe land til en ny bane, som skal eies av landsbyen, slik at alle eier den, og alle kan spille. De vil også lage en bedre bane. En uten kyr, høns og hester som kommer inn på banen mens de spiller kamp. Ungdommene har også lyst på mål i stål eller aluminium, og ikke av bambus.

RIKT DYRELIV: Dette er banen de spiller på nå. Som dere ser- mål av bambus og husdyr i spillet.LAGET: Dette er noen av dem som jobber med å skaffe penger til den nye fotballbanen. Helst til venstre, stående, er Will, Ommund sin vertsbror på 15. José har mørk skjorte og står omtrent i midten blant dem som står.

Hvordan har de tenkt å få det til?

Dugnad. Fotballspillerne, foreldre, tanter og onkler og andre arrangerte rett etter vi dro hjem en busstur til Guatemala. De inviterte alle i landsbyen, og sto for alt selv. Selv om mange ikke har særlig mye å bidra med i rene penger, får de likevel et lite overskudd som skal brukes på banen. I november arrangerte de dans for folk i landsbyen. De har hodene fulle av ideer for flere arrangementer, og alle jobber selvsagt helt gratis. Mens vi besøkte dem, dro en komité bestående av ungdommer fra 15 til 26 til kommunen for å be om å leie maskiner til å planere matta. De håper også at kommunen vil bidra med litt penger til prosjektet.

Hvor mye koster det?
11.000 dollar for marka, og 7000 dollar for gjerder, mål, planering og alt annet man trenger til en fotballbane. Det vil si i underkant av 130.000 norske kroner etter dagens kurs. Lite i Norge - mye i El Salvador. Derfor vil selv (for oss) små bidrag hjelpe mye.

HIT VIL DE: På begge sider av dette gjerdet er den nye banen de vil bygge. Og den kan bli for elleve spillere - ikke bare for sju, som de har nå (selv om akkurat det ikke har hindret dem i å stille fullt lag.)

Kommer pengene fram?

Det er det klassiske spørsmålet. Og salvadoranerne skjønte det veldig godt da vi forklarte dem det. Vi stoler på dem, og vet at er åtte demokratisk valgte ungdommer må gå samtidig til banken for å få ut penger. En av dem er José (25), en av sønnene i familien som Ommund bodde hos. Dette er folk vi kjenner, og som vi vet er solide mennesker.

FÅR GJERDE: Hvis den nye banen blir som de drømmer om, får de gjerder. Og da kan ikke hønene, hestene og kyrne løpe inn på banen midt i kampen :)

Hva kan du gjøre?

Se om du har litt ekstra penger. Alt monner. Uansett om det er 50 eller 50.000 spenn. Pengene kan du sette inn på kontonummer 3361.10.66991. Det er en norsk bankkonto - vi skal overføre pengene videre. Fint om du sender en melding/SMS/e-post til Ommund eller Mari etter at du har satt pengene inn. Da kan vi sjekke at de har kommet frem, og finne dem igjen.